Bình Dương phấn đấu trở thành một đầu tàu kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo được đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh, một điểm đến cho các nhà đầu tư với nhiều ý tưởng sáng tạo; là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, thành phố thông minh.

Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Dương cần làm tốt các quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, giao thông, không để tình trạng ùn tắc giao thông, cản trở phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung tam hanh chinh BD Key 29112016135043

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương cần phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, nâng dần tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm xuất khẩu, giảm dần các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, khoáng sản và lao động phổ thông. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; các ngành, sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, nhất là dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại điện tử, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, bất động sản, đào tạo nhân lực; phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết theo chuỗi sản xuất nông sản an toàn.

Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, Bình Dương phải trở thành một trung tâm khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp thành công của vùng Đông Nam bộ và cả nước để đến năm 2020 đạt 50 nghìn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó thực hiện tốt các chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, lành mạnh; quan tâm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp, người dân đang sống và làm việc tại tỉnh được hưởng những thành tựu của sự phát triển. Quan tâm phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội. Tỉnh phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tỉnh cũng cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, quan liêu, vi phạm pháp luật. Sớm hoàn thiện Đề án thành phố thông minh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo http://thutuong.chinhphu.vn

ITP – OFFICE, Khu Công Nghệ Phần Mềm - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 44 404.

Email : hotrokhachhang@vnu-itp.edu.vn

Văn phòng ảo Thủ Đức, Văn phòng Quận 9,  TPHCM, văn phòng chia sẻ TPHCM